Flyktingdocka pryder Petersplatsen

En docka som symboliserar de otaliga flyktingbarnen världen över ställdes på fredagen upp på Petersplatsen i Rom. 

Förebilden till den tre och en halv meter stora dockan är den nioåriga flyktingflickan Amal men också de miljoner av barn på flykt som rör sig över vår planet, säger kardinal Michael Czerny vid avdelningen för migranter och flyktingar vid Vatikanens myndighet för utveckling och stiftet Rom.

Dockan ”Little Amal” hade på vägen passerat den turkisk-syriska gränsen. Den ska tillryggalägga 8 000 kilometer, som del av den vandrande festivalen ”The Walk” som rör sig från Turkiet till Storbritannien. I fokus står de ofta ensamkommande barnen och deras sökande efter sin familj och ett boende.

– Vem vet hur många änglar som gömmer sig bakom ansiktena på de oräkneliga migranterna och flyktingar, små och stora barn, vuxna och gamla? frågade kardinal Czerny.

Dockan hade tidigare tagits emot av en grupp barn tillsammans med påve Franciskus, som välsignade den.

(Vatican News)