Armenisk-katolska kyrkan får ny patriark

Raphaël Bedros XXI Minassian heter den nye patriarken som efterträder Krikor Bedros XX Gabroyan, som dog i maj. Valet genomfördes 23 september efter att de armenisk-katolska biskoparnas synod samlades för andra gången på kort tid för att välja en ny patriark.

Ett dussin biskopar i den armenisk-katolska kyrkan möttes i veckan i Rom för att för andra gången försöka välja patriark. Det påvliga armeniska universitetet i Rom stod värd, när biskoparna, efter ett fruktlöst försök i juni, åter samlades för att välja överhuvud till den armenisk-katolska kyrkan.

För att väljas måste en kandidat få två tredjedelar av rösterna, men under det förra försöket i Libanon visade det sig vara omöjligt för någon av biskoparna att få det antalet röster som krävs. I enighet med kyrkolagen vände sig biskoparna då till påve Franciskus, som bad dem göra ett nytt försök i Rom och inleda processen med två dagars bön.

Den nye patriarken är född 1946 i Beirut, var verksam som präst i USA 1989-2003, och blir
 nu ledare för en av de minsta östkyrkorna i katolska kyrkan, med färre än en miljon medlemmar spridda över hela världen.

(The Tablet, Vatican News)