Ärkebiskop Gallagher: Befria världen från hotet om ett kärnvapenkrig

Ärkebiskop Paul Richard Gallagher, i praktiken Vatikanens utrikesminister, talade via videolänk till FN:s generalförsamling på onsdagen med anledning av internationella dagen för total utrotning av kärnvapen.

Ärkebiskop Gallagher sa bland annat att denna dag är ett unikt tillfälle att inskärpa kravet från mänskligheten på världens politiska ledare, särskilt de i kärnvapenförande länder, att en gång för alla göra slut på hotet om ett kärnvapenkrig. 

Det är fyra år sedan som 122 länder undertecknade ett fördrag om förbud mot kärnvapen och det var den 1 januari i år som fördraget trädde i kraft. Ärkebiskop Gallagher påpekade att Heliga stolen är tacksam mot de stater som ratificerat fördraget och uppmuntrar alla tveksamma stater att ansluta sig. Sverige är ett av de länder som valt att stå utanför.

Ärkebiskopen pekade på två faktorer som han menade orsakar ett fortsatt kärnvapeninnehav. Den ena är avskräckningspolitiken, vilken bara driver på kapprustningen och ökar misstron mellan länderna. Den andra faktorn är ”ett fåtal staters orimliga utgifter för produktion och distribution av kärnvapen”, vilket är en källa till växande ojämlikhet både inom och mellan nationer. 

– Staterna måste minska de militära utgifterna för att istället möta humanitära behov, betonade ärkebiskopen.

Ärkebiskop Gallagher noterade avslutningsvis att de första orden i FN-stadgan talar om att ”rädda efterföljande generationer från krigets gissel”.

– Detta är kärnan i organisationens uppdrag och det är den mänskliga familjens långa ouppfyllda önskan. Det är dags för oss att agera. 

(Hela talet finns på denna länk.)

(Vatican News)