Amerikansk ärkebiskop: transgenderstudenter på prästseminarier

En amerikansk ärkebiskop har i dagarna vänt sig till samtliga medlemmar i den amerikanska biskopskonferensen för att uppmärksamma att det förekommit, att seminarister egentligen varit kvinnor.

Det är ärkebiskop Jerome Listecki av Milwaukee som i ett pm till amerikanska biskopskonferensen flaggat för att biskopar måste få upp ögonen för att alla som utger sig för att vara män kanske inte är det. Ärkebiskopen, som är ordförande i amerikanska biskopskonferensens kommitté för kyrkorätt, beskriver i sitt pm att kommittén blivit varskodd att det förekommit att kvinnor, som ändrat identitet till män, skrivits in vid prästseminarier eller de utbildningsinstitut som drivs av vissa ordnar.

I ett tillfälle, enligt ärkebiskopen, hade kyrkoböckernas intyg om seminaristens tidigare sakrament medvetet förfalskats. I inget av fallen kunde det ses från seminaristens medicinska intyg att det rörde sig om en kvinna som hade fått könsöverskridande behandling eller operationer. Inget av fallen ska dock ha gått så långt som till vigning, enligt ärkebiskopen.

Det är inte klart från ärkebiskopens pm om det rör sig om fall i USA eller i andra stift.

(Catholic News Agency)