Påven till unga ekonomer och företagare: Världen behöver ert mod, nu!

Vid det andra mötet för Economy of Francesco (”Franciskus ekonomi”), som hölls digitalt lördagen den 2 oktober, med centrum i Assisi, talade påven i ett videobudskap till unga ekonomer och företagare. Han underströk vikten av att låta en ny sorts ekonomi växa fram efter covidpandemin.

Detta var organisationens andra möte sedan påve Franciskus, genom ett brev till unga företagare den 1 maj 2019, lanserade projektet Economy of Francesco. Målet är att få unga ekonomer och företagare att förverkliga de ideal som drev den helige Franciskus av Assisi och som också präglar påve Franciskus, genom att förändra det gällande ekonomiska systemet. 

Mötets vetenskapliga samordnare, ekonomen Luigino Bruni, säger till Vatican News att ”vi kan inte kan ändra på miljön om man inte ändrar på ekonomin”.

I sitt tal inskärper påven allvaret i situationen och tackar de unga för deras entusiasm för att skapa en ekonomi ”med en ny anda”.

– Idag klagar vår moder jord och varnar oss för att vi närmar oss farliga nivåer. Ni är kanske den sista generationen som kan rädda oss – jag överdriver inte, sa påve Franciskus.

Påven talar om hur covidpandemin inte bara ”har synliggjort en djup ojämlikhet som infekterar våra samhällen, utan även har förstärkt den”. De som lider av ojämlikheten är ”våra fattigaste bröder och systrar”, poängterade påven.

– Pandemin påminner oss om att vi behöver varandra och att vi har ansvar för våra medmänniskor och världen. Vi måste söka nya vägar för att återskapa ekonomin för tiden efter covid-19 så att den blir mer rättvis, hållbar och solidarisk, det vill säga mer gemensam. 

Påven talade om att det behövs mer cirkulära processer som inte slösar på jordens resurser, rättvisare sätt att sälja och distribuera varorna på och ett mer ansvarsfullt konsumtionsbeteende. 

Påve Franciskus avslutar med att betona att vi idag ”behöver en ny generation av ekonomer som lever enligt evangeliet inom företag, skolor, fabriker, banker och på marknaden.

– Världen behöver ert mod, nu!

(Vatican News)