Tyska synodmötet antog reformförslag

Foto: KNA

Efter tre dagars överläggningar avslutades på lördagen det ”andra synodala mötet” i Tyskland, där landets biskopskonferens och katolska centralkommitté i diskussioner och omröstningar antagit textförslag kring reformer på flera områden inom katolska kyrkan. Flera förslag behöver Roms godkännande. Synodens beslut kring texterna fattas i nästa möte, först nästa år.

Ett förslag om starkare kvinnligt ansvarshavande i kyrkans liv, särskilt i ledningen för en församling, gick igenom. Biskoparna uppdrogs att utverka tillstånd från Rom att låta lekfolk predika i mässan. Även en text om prästerligt liv antogs, som bland annat vill att prästvigning av kvinnor och prästernas obligatoriska celibat diskuteras.

Mötet uttalade sig också för förändringar i den katolska sexualläran. Nya accenter i katolsk moralteologi efterlystes. Ämnen som preventivmetoder och onani tas upp, så kallade ”konversionsterapier” för homosexuella avvisas, och homosexuella partnerskap liksom omgifta frånskilda ”skall få se sig som välsignade av Gud genom kyrkans förmedling”. Det sakramentala äktenskapet mellan man och kvinna fick fortsatt starkt stöd.

Synodarbetet tvingades till ett års uppehåll av covidpandmin och beräknas avslutas först 2023, efter önskemål om ett extra års betänke- och beredningstid. De pågående diskussionerna leder inte till bindande beslut utan vill vara riktningsvisande.

(Vatican News/KNA)