Sorg och bestörtning över sexuella övergrepp inom kyrkan i Frankrike

Reaktionerna var starka på tisdagen, då en rapport offentliggjordes om sexuella övergrepp inom katolska kyrkan i Frankrike från 1950 fram till i dag.

Undersökningen, som initierades av katolska kyrkan och har pågått i nära tre år, visar att uppskattningsvis 216 000 minderåriga, de flesta pojkar mellan tio och tretton år, utsatts för sexuella övergrepp inom katolska kyrkan under den tid som kartlagts. Räknar man även med dem som utsatts för övergrepp av andra än präster i kyrkliga miljöer, till exempel på läger och i skolor, ska det totala antalet ha rört sig om 330 000. Totalt ska övergreppen ha begåtts av runt tretusen präster och andra representanter för katolska kyrkan.

Det utförliga arbetet, som i går mynnade ut i att en rapport på tvåtusen femhundra sidor överlämnades till ordföranden för franska biskopskonferensen, ärkebiskop Eric de Moulins-Beaufort, gjordes av en oberoende grupp utan insyn från kyrkan. Medarbetarna i gruppen hade valts ut av den erfarne tjänstemannen Jean-Marc Sauve, som fått i uppdrag av katolska kyrkan att grundligt genomgå alla ärenden av sexuella övergrepp ända tillbaka till 1950. I arbetet med utredningen genomlystes dokument från katolska kyrkan, polisen och domstolar, förutom att det gjordes intervjuer med ett stort antal män och kvinnor som blivit utsatta.

Rapporten visar att över hälften av övergreppen förekom på 1950- och 60-talet, för att sedan börja minska på 1970-talet. Budskapet är tydligt: fram tills nyligen låg prioriteringen hos kyrkliga representanterna i att ”skydda kyrkan från skandal” och en stark tystnadskultur rådde. Det var inte förrän på 1990-talet som man började ta till sig vad som hänt. Utredningen fördömer kyrkans ”otillräckliga” reaktioner och kräver att hon erkänner ansvaret för ”enorma och systematiska” övergrepp.  Vidare avslutas utredningen med en åtgärdslista på fyrtiofem punkter.

”Ber om förlåtelse från var och en”

Vid överlämnandet av rapporten från Jean-Marc Sauve till Eric de Moulins-Beaufort, som direktsändes på YouTube, uttryckte ärkebiskopen”skam och förfäran” över det stora antal barn som utsattes.

– Det är långt bortom vad vi kunnat ana. Min önskan i dag är att be om förlåtelse från var och en av er.   

Reaktionerna på rapporten har varit starka – även internationellt, och påve Franciskus uttalade i en skriftlig kommentar ”stor sorg” över det som framkommit. Här i Sverige medverkade Stockholms katolska stifts barnskyddsombud, diakon Björn Håkonsson, i intervjuer i ett flertal tidningar (läs TT:s intervju återgiven av Göteborgs-Posten här), samt i ett längre inslag i Sveriges Radios Studio Ett (lyssna här). En formell reaktion från den franska biskopskonferensen väntas om ett par veckor.

%d bloggare gillar detta: