Påven: den helige Irenaeus av Lyon blir kyrkolärare

Vid en audiens för en ortodox-katolsk teologisk arbetsgrupp från påvliga universitet Angelicum i Rom i torsdags kungjorde påven att den helige Irenaeus av Lyon kommer att utnämnas till kyrkolärare.

– Ert skyddshelgon, den helige Irenaeus av Lyon, kommer jag snart att utnämna till kyrkolärare med titeln Doctor unitatis, sade påven till teologerna. Han kom från Öst, verkade i Väst, och var en stor andlig och teologisk brobyggare mellan de kristna i Öst och Väst.

Den helige Irenaeus levde cirka år 130-202 och tros ha varit från Mindre Asien, den halvö som även kallas Anatolien (den turkiska halvön). Han var biskop av Lyon år 177-202 och blir det trettiosjunde helgonet som får titeln kyrkolärare. Denna utnämning gjordes första gången av påven Bonifatius VIII 1298 och ges av katolska kyrkan till helgon som har erkänts bidra särskilt till teologisk reflektion eller till kyrkans lära. Sjutton av de nuvarande kyrkolärarna verkade före 1054 och schismen med de ortodoxa kyrkorna, och vördas därför även av ortodoxt kristna.

Medlade i infekterad fråga

I själva namnet Irenaeus är ordet ”fred” inbegripet, underströk påven i sin kungörelse och pekade på den grekiska roten till ordet ”eirenaios” som ”fredlig” eller ”fridsstiftare”. För Irenaeus var kyrkans enhet mycket viktig, och han medlade bland annat i en strid mellan olika grupper och påven om vilken dag påsken skulle firas – något de tidigt kristna var oense om länge. Han arbetade även hårt mot spridandet av den gnostiska lära som förnekade Guds människoblivande i Jesus Kristus och skrev verket Adversus haereses (Mot heresierna).

(The Catholic World Report)