Pandemin som möjlighet – så blir återstarten hållbar och rättvis

Jens Holm, Sjösala förlag, 2021

Kan en kris vändas till något positivt? Kan det svåra bli en möjlighet? Ja, så brukar vi kristna försöka se på de prövningar som drabbar oss i livet. Och det som nu drabbat oss alla, mer eller mindre, är ju pandemin.

När pandemin släpper sitt grepp hoppas riksdagsledamoten Jens Holm att återstarten leder till ett hållbart och rättvist samhälle. Som Vänsterpartiets tales­person i klimatfrågor är han väl insatt i detta ämne. Boken är tunn och lättläst och de fakta som presenteras förefaller väl underbyggda och referenserna är många. När han säger att ekonomin måste vara både ekologiskt hållbar och socialt rättvis vill man tro honom.   

När vi tar oss ur klimatkrisen och fossila verksamheter läggs ner kommer nya gröna jobb att skapas. En hållbar och bättre värld finns inom räckhåll, hävdar författaren. 

Jens Holm har tidigt gjort sig känd som motståndare till djurfabriker och har länge förespråkat bättre djurhållning inom EU. Genom att äta vegetarisk kost, eller åtminstone mindre kött, förbättrar vi också miljön.

Jens Holm diskuterar det absurda i att ett fåtal storbolag har monopol på teknik och produkter som räddar liv. Utifrån erfarenheterna från bekämpningen av hiv belyser han produktionen av vacciner mot covid 19. Hur bekämpar vi bäst pandemin, frågar Jens Holm, genom samarbete eller konkurrens? Och det är förstås samarbete som måste till om vi ska kunna vinna över pandemin. Klassklyftorna ökar i Sverige och ökad ojämlikhet är ett hot mot hälsa och välstånd, inte bara för de fattigaste.

Jens Holm avslutar sin bok med ett citat från påve Franciskus encyklika Laudato si’: ”Man måste kunna höra klagoropen både från jorden och från de fattiga”.

Elisabet Finné