Tro & förnuft

Peter Berntsson, Christoffer Skogholt och Fredrik Åkerlund som gör podden Tro & Förnuft.

podd, Sändaren

Podden Tro & förnuft uppnår i höst den i poddsammanhang aktningsvärda åldern av fem år. De senaste fyra åren har denna poddserie kring ämnen som berör samhälle, filosofi, religion och andra livsfrågor, producerats i samarbete mellan den kristna tidningen Sändaren, teologiska institutionen vid Uppsala universitet och Newmaninstitutet, den katolska högskolan för teologi, filosofi och kultur.

I de olika avsnitten, som publiceras ungefär en gång i månaden, möter vi oftast Erik Åkerlund (studierektor vid Newmaninstitutet), prästen Peter Berntsson (Svenska kyrkan) och Christoffer Skogholt (doktorand i religionsfilosofi vid Uppsala universitet), men ibland består avsnitten av föreläsningar från serien Mötesplats för teologi, filosofi och samhälle.

Det är uppenbart att de tre herrarna är väl förberedda, samspelta och stimulerade av sina samtal. Men i de avsnitt där de själva medverkar, även då man samtalar med en gäst, är det svårt för lyssnaren att avgöra vem av de tre som talar, då deras röster lätt flyter ihop. Det hade varit en tillgång om de tre hade tilltalat varandra med namn då och då för att hjälpa lyssnaren på traven; å andra sidan kanske de menar att det inte ska spela någon roll vem som säger vad.

De flesta avsnitten är långa – strax under en timme – medan de avsnitt som består av föreläsningar kan vara ända upp till två timmar. På grund av ämnesvalen och det som diskuteras kräver Tro & förnuft en viss grad av koncentration och tålamod; det är inget man går runt med i öronen medan man gör annat. Men att det fortfarande finns material – däribland poddar – som inte produceras i lättsmälta portionsbitar som lyssnaren snabbt hinner konsumera är positivt. Likaså bredden på de ämnen som tas upp.

Helena D’Arcy