Katolska kyrkan i Afrika på frammarsch

Foto: Wikimedia Commons

Varje år på världsdagen för mission, som i år uppmärksammades den 24 oktober, publicerar Vatikanens informationstjänst Fides statistik för att ge ett panorama över den globala katolska kyrkan med fokus på mission.

I den statistik som offentliggjordes i år var följande av särskilt intresse:

 • Antalet katoliker i världen beräknas till 1 344 miljoner – en ökning på ett år med 15 miljoner. Ökningen är särskilt stor i Afrika och Sydamerika, men i Europa noteras en svag minskning.
 • Antalet präster ökar åter och är nu 414 336. Ökningen är särskilt markant i Asien och Afrika, medan Europa har fått över 2 600 färre präster.
 • Antalet katoliker per präst fortsätter att öka och är nu i genomsnitt 3 243.
 • Antalet biskopar har minskat något till 5 364.
 • Antalet nunnor fortsätter också att minska och är nu 630 099. Minskningen är kraftig i Europa och Amerika medan antalet ökar i Afrika och Asien.
 • Antalet seminarister minskar också i Europa och Amerika men ökar i Afrika och är nu 114 058.
 • Antalet lekmannamissionärer fortsätter att öka och är nu 410 440.
 • Antalet kateketer minskar något till 3 047 034.
 • Det finns allt fler katolska förskolor i världen med allt fler barn, sammanlagt 72 667 förskolor med 7,5 miljoner barn.
 • Antalet katolska grundskolor är 98 925, medan antalet katolska gymnasier är 49 552.
 • Katolska kyrkan driver dessutom 5 245 sjukhus, varav de flesta ligger i Afrika. Dessutom driver hon 14 963 vårdcentraler och 532 behandlingshem för leprasjuka, varav de flesta finns i Asien.
 • Till det kommer 15 426 hem för äldre och sjuka samt 9 274 barnhem.

(Fides)

Se filmen från Fides som illustrerar kyrkostatistiken (på engelska)