Franska biskopar lovar förnyelse

Katolska kyrkan i Frankrike kommer att sälja fastigheter för att kunna ge kompensation till dem som utsatts för sexuella övergrepp av präster och andra företrädare inom katolska kyrkan, berättar biskopskonferensens ordförande.

I dagarna gick den katolska biskopskonferensen i Frankrikes ut med ett erkännande om att den katolska kyrkan som institution har ett ansvar för övergreppen. I går måndag meddelade biskoparna även att de har kommit överens om ett ”enormt förnyelseprogram”. Programmet ska gälla både stiftsnivå och för kyrkan i Frankrike som helhet, för översyn och kontroll av det som sker inom kyrkan, och är ett direkt svar på den rapport om sexuella övergrepp inom kyrkan, som publicerades i början av oktober.

Ärkebiskop Éric de Moulins-Beaufort, ordförande för biskopskonferensen, sade i går i ett kungörande, som lästes upp på fransk tv, att biskoparna har enats om att ”påbörja ett arbete för erkännande och helande, för att öppna möjligheten för offren till medling och kompensation”. Kungörandet avslutade biskoparnas veckolånga möte i Lourdes, där de bland annat träffat ett stort antal offer för sexuella övergrepp inom kyrkan och kommit överens om ett antal reformer, baserat på rekommendationerna i rapporten.

Kompensation

Bland annat har biskoparna enats om att sälja fastigheter som ägs av stiften för att kunna betala ut ekonomisk kompensation till offren. Pengarna ska gå till en fond, och en oberoende kommission ska tillsättas för att bedöma kraven som kommer in.

Éric de Moulins-Beaufort berättade också under tv-sändningen att man kommer att vidarebefordra de rekommendationer från rapporten, som berör den globala kyrkan, till påve Franciskus.

– Vi beslöt tillsammans att be påven, eftersom vi är utnämnda av honom, att komma till vår hjälp, och att skicka någon han litar på för att diskutera med oss hur vi har behandlat och behandlar offren och dem som begått övergrepp.

(Catholic News Agency)