Polens biskopar: solidaritet med flyktingar ett måste

Foto: Caritas Europa

Flyktingkrisen på gränsen mellan Belarus och Polen blir allt värre. Nu har Polens katolska biskopar uttalat sig och manat till solidaritet.

Polens biskopar manar landets katoliker att visa solidaritet med de migranter och flyktingar som nyligen tagit sig in i landet.

– Hur de än kommit in i landet behöver de vårt andliga och materiella stöd, säger ärkebiskop Stanislaw Gadecki, ordförande för den polska biskopskonferensen.

Antalet flyktingar från Mellanöstern och Afrika som på olaglig väg tagit sig in i landet från grannlandet Belarus ökar. Samtidigt anklagar den polska regeringen, tillsammans med EU, Belarus president Alexander Lukashenkos regering för att bedriva en form av ”krig” med hjälp av migranter, som hämnd för de sanktioner som införts mot Belarus på grund av landets diktatoriska styre.

Akut situation

För att försvara gränsen har Polen byggt upp en mur av taggtråd, som bevakas hårt med hjälp av polis, gränsvakter och militär. I de fall där migranter tagit sig över gränsen har man fört tillbaka dem till Belarus, och Polens regering godkände nyligen planer på att bygga en mer permanent mur längs gränsen till Belarus, vilket beräknas kosta över tre miljarder kronor.

Både Polen och Belarus har kritiserats hårt av människorättsgrupper för sitt agerande. Allt eftersom kylan tilltar blir situationen även allt mer akut för migranterna, som saknar både mat, värme och tillgång till vård. Katolska kyrkan i Polen har bland annat genom hjälporganet Caritas, som är landets största hjälporganisation, gett nödhjälp till de migranter som tagit sig över gränsen. Caritas sätter nu upp en rad tält intill gränsen, där man delar ut mat, filtar, kläder och medicin till behövande.

I sitt budskap ber ärkebiskop Gadecki alla att bidra till en särskild kollekt i slutet av månaden som kommer att gå till migranternas behov, på kort sikt, och till ändamål för ökad integration, på lång sikt. Han påminner också om kyrkans primära uppgift att förkunna evangeliet och dess budskap om solidaritet med de allra mest sårbara, och uppmanar alla att be för fred längs gränsen.

(Independent Catholic News)