Markant ökning av inrapporterade hatbrott mot kristna i Europa

Kristus Konungens församling vandaliserades i november 2020, ett brott som finns med i OSCE:s statistik för Sverige. Foto: Miranda Brander

Sextiofem procent fler hatbrott mot kristna 2020 än 2019. Det rapporterar Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE), som varje år sammanställer statistik för olika kategorier av hatbrott.

Femtiosju länder rapporterar regelbundet in hatbrott i en mängd olika kategorier till OSCE. Det gäller förutom hatbrott mot kristna även brott riktade mot muslimer, judar, funktionsvarierade, romer, HBTQI-grupper samt könsbaserade hatbrott. Årets rapport visar, att antalet hatbrott mot kristna i Europa ökade från 595 under 2019 till 980 händelser under 2020. Bland händelserna finns mordbränder, vandalisering av kyrkorum, skändning av eukaristin, överfall på präster samt graffitti på kyrkväggar. 

Antalet attacker mot byggnader har närapå dubblerats, enligt OSCE, från 459 under 2019 till 871 i fjol. Samtidigt föll antalet överfall på människor från 80 till 56. Dock uppskattar OSCE att det verkliga antalet hatbrott mot kristna är långt högre, då endast elva av de femtiosju länder som är medlemmar rapporterar in hatbrott mot kristna som en separat kategori.

Heliga stolen inrapporterar

Står ut bland siffrorna gör Polen med 241 anmälda brott – de flesta vandalism mot kyrkor i samband med demonstrationer mot landet nya abortlag. Sexton incidenter rapporteras från Sverige, varav fjorton gäller vandalisering av byggnader eller kyrkogårdar. Heliga stolen står bakom anmälan av ett av sex inrapporterade hatbrott mot kristna – varav flera av dem som skett i Sverige, även mot kyrkor som tillhör Svenska kyrkan.

(Organization for Security and Co-operation i Europe)