Till de utsattas försvar – om min match i åsiktskorridoren

Ruth Nordström, Libris förlag, 2021

I sin bok Till de utsattas försvar berättar juristen Ruth Nordström om sin kamp för mänskliga rättigheter, rättvisa och om sitt arbete för att hjälpa utsatta människor. Det framgår i boken att det inte finns ett villkorslöst försvar av de mänskliga rättigheterna. Jag får snarare intrycket att villkoren för det stöd juridiska företrädare får från såväl allmänheten som domstolsväsende, beror på deras inställning till bland annat aborter.

Till de utsattas försvar är till viss del en självbiografisk berättelse, och en beskrivning av de olika människorättsfall Ruth Nordström åtagit sig. En stor del handlar om kontroversen kring barnmorskan Ellinor Grimmark, som 2014 åberopade samvetsfrihet för att kunna jobba i förlossningsvården och slippa utföra aborter. Ellinor hade utlovats sommarjobb som barnmorska. Strax innan hon tillträdde skickade hon ett mejl till chefen för förlossningen där hon klargjorde att hon på grund av sin kristna tro och samvetsövertygelse inte kunde medverka vid abort. Hon skrev i ett förtydligande att hon inte har problem med att möta en kvinna som ska eller har gjort en abort. Turerna efter detta resulterade i att hon nekades jobbet.

Ruth Nordström åtog sig ärendet, som blev känt under namnet ”Barnmorskefallet”. Det togs upp i tingsrätten, överklagades, gick till Diskrimineringsombudsmannen, togs upp i Arbetsdomstolen och slutligen Europadomstolen. Under sex år pågick kampen för samvetsfrihet och den ackompanjerades av medias rubriker. Även ministrar lade sig i pågående rättegångar och kommenterar på nätet: ”samvetsfrihet är en allvarlig inskränkning i den svenska aborträtten och en kränkning av de mänskliga rättigheterna” (Gabriel Wikström, folkhälso- sjukvårds- och idrottsminister, och Åsa Regnér, barn-, äldre- och jämställdhetsminister, i debattartikel i Aftonbladet 13 dec 2015). Åsiktsfrihet – så länge du tycker som vi …

Vem klarar av att gå emot myndigheters organisationer?

Ruth Nordström betecknas som en abortmotståndare som utnyttjar ett rättsfall med hänvisning till de mänskliga rättigheterna. I allt hårdare ordalag tar kampanjen mot henne form i media.

Samtidigt fortsätter hennes engagemang för de utsatta oavbrutet. Bland de många som beskrivs i boken finns kvinnor som blivit offer för människohandel, tvingats till prostitution och nu söker skydd, asylsökande, konvertiter, och människor som hamnat mellan olika myndigheters ansvarsområden. Ruth Nordström utsätts i ökad omfattning för smutskastning genom medier. Från att ha varit en erkänd kämpe mot trafficking är hon nu reducerad till en abortmotståndare – ”som borde aborteras i efterhand” (Cissi Wallin i TV4:s morgonprogram, 25 jan 2017).

Samvetsfrihet är en mänsklig rättighet enligt både Europakonventionen och FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, och den tillämpas i över fyrtio länder i Europa, inklusive Norge och Danmark. Rätten till samvetsfrihet för vårdpersonal är dessutom inskriven i internationella etiska koder.

Boken är en spännande dokumentation av ”barnmorskefallet” och belägger ingående med hänvisning till konventioner, lagar och praxis stegen genom olika instanser.

Till de utsattas försvar blev för mig en skrämmande skildring av hur utsatt individen, som vågar ifrågasätta, är och mediernas makt. Den enskilde individen har mycket små möjligheter att driva igenom sina rättigheter gentemot ett samhälle som är byggt på en hierarki av organisationer och myndigheter. Dessa står dessutom i ömsesidigt beroende av varandra genom kollegialitet och partitillhörighet. I samband med ”barnmorskefallet” blev det uppenbart att rätten till yttrandefrihet skyddar både medier och ministrar och gav dem rätt att angripa dem som ville göra samvetsfrihet gällande.

Boken blir en uppmaning till kristna och deras sammanslutningar att gemensamt värna om den enskildes rätt till samvetsfrihet. Samvetsfrihet är en mänsklig rättighet. Även om boken inte explicit kallar till kristnas mod att stå upp och försvara våra värderingar, så leder boken mig till den slutsatsen. När slutligen kristna ledare står upp och gemensamt gör ett uttalande för samvetsfriheten, väcks ett hopp.

Sr Christina Hennig SND