Avstamp för församlingarnas synodsarbete

I veckan kommer stiftets fyrtiofyra församlingar samt missioner och ordnar att tillskickas den information, som behövs för att synodsarbetet ska kunna påbörjas lokalt.

Under hösten har stiftsorganen haft möjlighet att komma med synpunkter på de tio diskussionspunkter, som skickats ut på förslag av de synodsansvariga i Vatikanen. Ett axplock av stiftsorganens reflektioner finns att läsa på stiftets hemsida.

Nu tar det lokala arbetet i församlingar, ordnar och missioner vid, och kyrkoherdar, ordensansvariga och missionsrektorer kommer senare denna vecka att motta det informationsmaterial, som stiftets kontaktgrupp för synodsarbetet sammanställt.

Som tidigare meddelat har man från Vatikanens håll flyttat fram de datum som tidigare gällde, och församlingar, ordnar och missioner har nu fram till 15 maj på sig att inkomma med sammanställningar av vad som diskuterats lokalt. Även andra grupper har möjlighet att arrangera egna synodsdiskussioner, och kan därefter skicka in skriftliga diskussionssammanställningar till e-postadress synod@katolskakyrkan.se.

Läs mer här om vad som förväntas av församlingar, ordnar och missioner >>

I en videohälsning uppmanar biskop Anders alla att delta i den gemensamma synodsvandringen: