Then Svenska Messan

Johan Helmich Roman. Göteborg Baroque, dir. Magnus Kjelsson. Nilento HRV 404

Den förste som anordnade offentliga konserter i Sverige var Johan Helmich Roman, 1694–1758, ”den svenska musikens fader”. Konserterna hölls i Riddarhuset i Stockholm och omfattade musik av bland andra Händel, som Roman hade arbetat för under sina fem år i London. Här hörde han god ny musik av engelsk och italiensk typ och tog till sig de nya impulserna när han själv skrev musik.

År 1751 skrev han Then Svenska Messan – så kallades den av hans samtida. Själv kallade han den bara Kyrie. Med viss rätt. Hans mässa är en Missa brevis, en kortvariant av en musikmässa, bestående enbart av satserna Kyrie och Gloria. Det blev på modet på 1700-talet att komponera så. De två satserna drogs ut på längden och delades in i flera verser som kom till användning på olika ställen under liturgin, både i katolska och lutherska miljöer.

En ny inspelning av Romans Messa har slagit ner som en bomb bland svenska barockälskare. Med oöverträffad klarhet och dynamik strålar CD:n med Göteborg Baroques solister, kör och ensemble under dirigenten Magnus Kjelsson, som åstadkommit en fantastisk version, med tre oboer, en theorb (barockluta) och andra finesser som matchar de utmärkta sångarna och stråkarna. Konstnärligt, tekniskt, akustiskt (Christine kyrka i Göteborg) och stilistiskt hör skivan till det bästa som gjorts i genren. Inga överord.

Ömsom majestätiskt, ömsom inåtvänt växlar satserna till form och karaktär, understruket av tempi och instrumentering. Ett praktexempel på hur fantasi och sakkunskap kan ge must och liv åt gammal musik.

Kaj Engelhart