YOUCAT Bibeln

Catholica, 2021

Du håller något gudomligt i dina händer: en bok som är som en eld! En bok genom vilken Gud talar. Så lyder ett utdrag ur påve Franciskus förord på baksidan av YOUCAT Bibeln. Med dessa ord sätter påven ribban högt och betonar Bibelns stora värde på ett inspirerande sätt genom att förklara vilken roll den har spelat för människor genom historien. Hela förordet är en uppmuntran till ungdomar att läsa Bibeln och ha den nära till hands då den inte är en vanlig bok. Påven ger även på ett lärorikt sätt praktiska, konkreta och handfasta råd och tips på hur man kan läsa Bibeln utifrån sin egen erfarenhet.

YOUCAT Bibeln är den första katolska ungdomsbibeln som kommit ut på svenska. Boken är skriven för ungdomar eller dem som vill ha enkel ingång till Bibeln, och innehåller väl valda utdrag ur viktiga händelser. Samtidigt får man en kort sammanfattning av de bibeltexter som inte står med, så att man får följa händelseutvecklingen.

YOUCAT Bibeln innehåller kommentarer som exempelvis refererar till ett specifikt citat från en annan bok i Bibeln, vilket ger en djupare förståelse av texten. Det finns även bibelvetenskapliga förklaringar som visar på varför vissa bibeltexter är så viktiga. Andra kommentarer utökar det historiska sammanhanget i en bibeltext, definierar ett visst begrepp eller kopplar till en händelse eller situation i dagens värld. Citat från helgon ger värdefull insikt om bibeltexterna. Vissa kommentarer tror jag är lite svårbegripliga för ungdomar men jag förstår att man inte velat ändra på de ursprungliga citaten.

Det som är särskilt speciellt för YOUCAT Bibeln är att den innehåller vittnesbörd från unga människor som visar på hur Guds ord berört och förändrat deras liv. Dessa tror jag är till stor hjälp för att göra Bibeln mer lättillgänglig för ungdomar. Även citat från både kristna och icke-kristna kastar ljus över hur aktuellt och kraftfullt Guds ord är. På vissa ställen finns viktiga frågeställningar som relaterar till bibeltexten och ger upphov till viktiga frågor att reflektera över, som till exempel: ”Accepterar jag de prövningar som Gud sänder i mitt liv? Vad är mitt Egypten som jag nostalgiskt längtar efter? Vet jag bättre än Gud vad som är bra för mig?”

Före de flesta bibliska böcker finns det en kort introduktion som beskriver de viktigaste händelserna i boken och händelsernas betydelse, vilket är till stor hjälp. Exempelvis i introduktionen för Jobs bok står det att det aktuella temat här är frågan om lidande och varför rättfärdiga människor lider. I slutet får man svaret utifrån Jobs bok.

Det märks att det sker en satsning på att popularisera bibelläsningen bland katoliker i Sverige och denna gång är fokus på ungdomar. Jag är så glad att en Bibel för ungdomar har kommit ut. När jag själv öppnade Bibeln för första gången som liten kände jag en stor distans mellan mig och texterna och jag kunde inte förstå så mycket. Därför är YOUCAT Bibeln den bästa presenten att ge till ungdomar som har svårt att läsa den vanliga Bibeln och inte vet var eller hur de ska börja. YOUCAT Bibeln gör bibeltexterna mer lättförstådda och aktuella, så att man kan relatera mer till Bibelns händelser och personer. Den visar även på hur man kan applicera den i ens eget liv. Introduktionerna inför varje bok och kommentarerna gör att Bibeln känns mer levande och applicerbar i ens eget liv. Det är av yttersta vikt att göra bibelläsningen mer förståelig och tröskeln till att läsa Bibeln lägre, och detta är ett utmärkt sätt att göra det på.

Jag rekommenderar YOUCAT Bibeln starkt till alla ungdomar som vill ha en god introduktion och försmak av Bibeln, eller som guide och hjälpmedel för katekesundervisning och ungdomsverksamhet. Jag hoppas att det så småningom kan komma en ungdomsbibel på svenska som innehåller hela Bibeln, men tills dess gör YOUCAT:s version sig välförtjänt av att läsas av alla ungdomar!

Merna Audesho