Lagförslag om dödshjälp i Portugal stöter på patrull

President Marcelo Rebelo de Sousa. Foto: Wikimedia Commons

Portugals president Marcelo Rebelo de Sousa lade i början av veckan sitt veto mot en lag om legalisering av dödshjälp, som tidigare hade röstats igenom av parlamentet.

Det var i början av året, som Portugals parlament för första gången röstade ja till att legalisera dödshjälp för portugisiska medborgare. Det lagförslaget fick dock nej av konstitutionsdomstolen, som menade att lagförslaget innehöll odefinerade begrepp som ”permanenta skador”.

Lagförslaget skrevs om, men även denna gång blev det nej – nu från presidenten – eftersom han uppmärksammade att lagtexten var inkonsekvent. På ett ställe stod att patienten skulle lida av en ”dödlig och obotlig sjukdom” medan det på ett annat stod ”allvarlig eller obotlig” och på ett tredje ställe ”allvarlig och obotlig”.

I vanliga fall skulle lagförslaget ha kunnat skrivas om igen eftersom en president i Portugal inte får använda sitt veto två gånger mot samma lagförslag, men eftersom parlamentet nyligen upplösts inför valet i januari, kan förslaget inte omformas av sittande parlament. Ska ett nytt lagförslag komma fram till omröstning krävs därför att hela processen tas om från början.

(The Tablet)