Biskopar i Schweiz tillsätter kommission för att granska sexuella övergrepp

I efterdyningarna av den i höstas offentliggjorda rapporten om sexuella övergrepp inom katolska kyrkan i Frankrike, har nu den schweiziska biskopskonferensen beslutat att tillsätta en liknande utredning.

Det var i måndags som biskopskonferensen i Schweiz kungjorde att man tillsammans med landets religiösa ordnar beslutat att tillsätta en oberoende undersökning av de fall av sexuella övergrepp som förekommit i katolska kyrkan i landet under senare hälften av 1900-talet.

Två kvinnliga historieprofessorer från universitetet i Zürich har fått i uppdrag att samla och leda en kommission, som ska påbörja sitt uppdrag i mars nästa år.

– Många människor har lidit stort efter sexuella övergrepp inom katolska kyrkan i Schweiz, sade biskoparna i ett uttalande. Att låta göra en vetenskaplig granskning är först och främst en plikt mot dem som drabbats, framför allt för att dra lärdom inför framtiden.   

I början av november kungjorde även biskopskonferensen i Portugal att man kommer att tillsätta en nationell kommission, som ska hjälpa landets katolska stift att granska fall av sexuella övergrepp inom kyrkan.

(Catholic News Service)