Fokus på Sverige i ny rapport om intolerans mot kristna

I en helt ny rapport om situationen för kristna när det gäller bland annat samvetsfrihet, yttrandefrihet och föräldrars rättigheter är Sverige ett av fem länder som framhålls som särskilt anmärkningsvärt.

Under en presskonferens den 7 december presenterade företrädare för organisationen Observatory on Intolerance and Discrimination Against Christians in Europe (OIDAC) den situation som utsatta kristna i Europa befinner sig i. Organisationen, som är baserad i Wien, ger varje år ut en liknande rapport, och i år har man valt att lägga fokus på fem länder där man bedömer att utvecklingen för kristnas frihet trycks tillbaka på senare tid: Sverige, Spanien, Tyskland, Storbritannien och Frankrike.

I rapporten, som skrivits med hjälp av djupintervjuer samt ett stort antal frågor som skickats till respondenter varje land, har man särskilt granskat kristnas fri- och rättigheter. Bedömningarna är även baserade på uppgifter om intolerans och diskriminering mot kristna, fall som OIDAC dokumenterat fyra tusen av de senaste tio åren, varav 70 procent bedöms vara hatbrott. Dessutom har man tagit med uppgifter om hatbrott och vandalisering mot kristna, som organisationen Organization for Security and Co-operation in Europe publicerade i en rapport i november, uppgifter som till stor del bygger på data från OIDAC. Unikt för rapporten för 2020 var att den även tagit med i bedömningen i vilken grad pandemirestriktionerna för trossamfund och religiösa samlingar varit proportionerliga.

Problematiskt för konvertiter från islam

Under presskonferensen förklarade Madeleine Enzlberger, chef för OIDAC, att utvecklingen vad gäller framför allt samvetsfrihet och yttrandefrihet går åt fel håll på många håll i Europa, särskilt allt när det gäller frågan om abort och det som ofta benämns ”reproduktiva rättigheter”.

Andra typer av hot mot kristna, som OIDAC bedömer växt sig starkare på många håll, är intolerans från sekulärt håll, som ofta försöker begränsa kristen tro till något helt privat. Rapporten tar också upp hot, påtryckningar eller social exkludering från familjemedlemmar eller imamer som ofta riktas mot konvertiter som tidigare tillhört islam. När det gäller Sverige är detta, enligt rapporten, framför allt en påtaglig risk för konvertiter i Växjö, delar av Stockholm, Södertälje, Landskrona, Malmö, och Göteborg. För kvinnliga konvertiter är påtryckningar av denna typ särskilt vanliga, enligt rapporten.

(Observatory on Intolerance and Discrimination Against Christians in Europe)

Läs hela rapporten här (på engelska) >>)