All-Night Vigil

Grechaninov, Latvian Radio Choir, dir. Sigvards Klava (Ondine ODE 1397-2)

Vilken sång skulle passa bättre till det varmt mänskliga och ofattbara himmelska mysteriet på julnatten än de änglalika körerna i ”nattens gudstjänst”, Vsénoshchnoye bdénie, så som ryssen Alexander Grechaninov komponerade dem. Allt är hållet i ljusa tonarter i dur, i en skådande, varmhjärtad, inåtvänd lovprisning från hjärtats innersta. Lycklig, uppfylld av harmoniskt välljud och andlig gripenhet sjungs gudstjänsten till Guds ära som få andra.

Med all respekt kan man gå förbi alla julsånger och låta förundran, tacksägelse och glädje upplevas i den liturgiska skönheten i Grechaninovs tonsättningar av de gamla texterna. ”Lova Herren, min själ! Mäktig är du, Herre min Gud, i höghet och härlighet är du klädd, du sveper dig i ljus som i en mantel.” (Ps 104). ”Gläd dig, o Jungfru, Gudsföderska! Maria, full av nåd – Herren är med dig! Välsignad är du bland kvinnor, och välsignad är din livsfrukt. Ty du har fött våra själars frälsare.”

Grechaninovs (1864–1956) Vigilia framfördes första gången 1912 av den extraordinära Synodkören i Moskva. Ljuset dominerar alla körsatser, varma och festliga tonarter bidrar till den stämning av jubel och lovprisning som kompositören önskade ”för att skapa en harmonisk dräkt åt våra enkla kyrkosånger som passar bättre till den ryska stilen”. Den är skriven för två körer för att ge rymd och något av kosmisk klang, kanske inte ens avsedd för just julens vigilia men särskilt passande där.

En lysande inspelning med Lettiska Radions Kör under Sigvards Klava har precis kommit ut och låter oss lyssna och njuta av underbart sjungna texter och böner under de helger som kommer. De ryska liturgiska texterna finns översatta till engelska i texthäftet. Välsignad jul!

Kaj Engelhart