Må din väg gå dig till mötes

Agnete Kinman, Artos 2021

Hur ska jag kunna få tillbaka livsglädjen? Hur ska jag stå ut med mina brister och misslyckanden? Hur ska jag orka leva vidare? Det här är frågor som många ältar och som kanske inte går att få svar på utan hjälp. En som vill hjälpa är Agnete Kinman. Hon är läkare och präst i Svenska kyrkan och har genomgått S:t Lukas treåriga utbildning i enskild själavård. Hennes senaste bok är en handledning i konsten att försonas med sitt liv. Titeln är Må din väg gå dig till mötes med undertiteln Att finna sin väg till livsmod och livsrikedom.

Kinman utgår från erfarenheter hon har fått i sina professioner men framför allt i sin roll som medvandrare. Hon påpekar att vi behöver medvandrare vare sig vi är troende eller inte men visar, var hon själv är förankrad: ”I svåra stunder kan en annan människas tro bli ett skydd runt omkring oss tills vi hittar tilliten.” Så rätt hon har!

För den som inte har en fysisk medvandrare är hennes bok en god hjälp på vägen. Hon sätter fingret på sorger och minnen som begränsar våra liv men hon hjälper, tröstar, uppmuntrar. Och hon inger hopp genom att låta sin tro lysa starkt igenom, i bibelord, poesi och exempel från möten med människor som är fast i ett lidande, fysiskt eller psykiskt. Sina personliga erfarenheter av ett fysiskt lidande delar hon med sig av på ett konstruktivt sätt.

Hennes källförteckning är lång och har flera katolska referenser. Varje kapitel avslutas med rubriken ”Till eftertanke” som är en sammanfattning av det hon nyss har lyft fram. Texten där, tillsammans med mångfalden noter, orsakar skiftande stilbrytningar som kan ge ett rörigt intryck men när man kommer in i mönstret ser man en pedagogisk tanke. Ett viktigt kapitel är ”Att ta till vara”. Där nämner hon faktorer som leder till koncentration på små glädjeämnen och försoning med livets framfart.

Birgit Ahlberg-Hyse