Tjugotvå katolska missionärer dödade 2021

Foto: Wikimedia Commons

En sammanställning från Vatikanens informationstjänst Fides visar att totalt tjugotvå missionärer dödades i tjänsten under fjolåret.

Tretton präster, en broder, två systrar och sex lekmän fick sätta livet till under 2021. Elva av dem mördades i Afrika i samband med olika våldsdåd.

Året innan, 2020, dödades enligt Fides tjugo missionärer i aktiv tjänst. Under tjugoårsperioden 2000-2020 mördades totalt 535 i pastoral tjänst, det vill säga i genomsnitt tjugosju varje år. Fem av dem var biskopar.

(Fides)