”Förödande tillbakagång” för kyrkan i Polen

Ärkebiskop Wojciech Polak, Polens primas, skräder inte orden i en ny intervju. Kyrkan i Polen befinner sig i en ”förödande tillbakagång” bland ungdomar, säger ärkebiskopen, som menar att kyrkans företrädare i landet bär skuld till utvecklingen.

Biskoparnas oförmåga att hantera fallen med prästers sexuella övergrepp mot minderåriga har spelat en stor roll i dagens situation, fastslår ärkebiskop Polak, när han kommenterar den senaste kyrkostatistiken för Polen till den polska nyhetsbyrån PAP. Siffror från CBOS, ett oberoende, polskt opinionsinstitut, visar att färre än 25 procent unga polacker nu praktiserar sin tro. För trettio år sedan var samma siffra nästan uppe på 70 procent.

– Det här är helt enkelt förödande siffror, kommenterar ärkebiskopen. Det är en mycket stark omvärdering som pågår hos den yngre generationen. Det är utan tvivel oförmågan hos kyrkans ledning att stå på samma sida som dem som utsatts för övergrepp, som har undergrävt vår trovärdighet som kyrka.

Få seminarister

Även antalet nya seminarister minskar snabbt i landet. Under 2021 var antalet seminarister 356 – 20 procent färre än året innan. För nio år sedan var antalet 828.

Kyrkan i Polen har dock på senare tid gjort stora ansträngningar för att komma till rätta med prästers sexuella övergrepp, och enbart i fjol vidtog Vatikanen disciplinära åtgärder mot nio biskopar i landet. Men, menar ärkebiskop Polak, övergreppen har ”orsakat en djup troskris” för många katoliker, vilket lett till att färre går i kyrkan och att några helt och hållet övergett sin kyrka.

Polak menar att det enda sättet för kyrkan att återfå förtroendet är att visa att ”vi står fast vid sanningen och tar ansvar för att klara upp dessa brott”.   

(La Croix international)