Nya direktiv för offentliga mässor från i dag

Stockholms katolska stift har i dag den 12 januari kungjort de nya direktiv för offentliga mässor, som nu gäller.

Enligt dekretet, som skrivits under av biskop Anders Arborelius och kansler Stjepan Biletic, gäller följande tills vidare:

  1. För mässor och andra gudstjänster inomhus med högst 20 deltagare behöver man inte genomföra några särskilda smittskyddsåtgärder.
  2. För mässor och andra gudstjänster inomhus med 21-50 personer måste alla deltagare ha en anvisad sittplats och deltagarna får sitta i sällskap om maximalt åtta personer. Sällskap ska kunna hålla avstånd om minst en meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap.
  3. För mässor och andra gudstjänster inomhus med fler än 50 deltagare (men maximalt 500 deltagare) kräver nu myndigheterna uppvisande av vaccinationsbevis i tillägg till övrig reglering. Om kyrkoherden bedömer det som nödvändigt kan vaccinationsbevis användas som en möjlighet för fler än 50 personer att delta i mässan. Förutsättningen då är att ytterligare en mässa erbjuds samma dag då man inte kräver vaccinationsbevis men följer direktiven enligt punkt 2 ovan.
  4. Om man inte vill kräva vaccinationsbevis för mässor och gudstjänster är det tillåtet med maximalt 50 deltagare och att man följer direktiven enligt punkt 2 ovan.
  5. Kyrkoherdarna rekommenderas fortfarande att anordna särskilda mässor, även på vardagarna, avsedda för dem som tillhör en riskgrupp eller av andra orsaker vill undvika folksamlingar. På så sätt kan söndagsplikten uppfyllas under veckans lopp.
  6. Den som är sjuk, eller uppvisar symptom på covid-19, ska stanna hemma. Den som bor i samma hushåll där en eller flera personer har konstaterad covid-19 ska stanna hemma.

Stiftet ber även alla att observera följande:

  • Präster, diakoner, ministranter, kör, musiker och andra som har en tydlig uppgift för gudstjänstens genomförande räknas inte som deltagare i ovan nämnda antal.
  • Barn under 18 år räknas som deltagare i ovan nämna antal.
  • Vaccinationsbevis kan endast krävas för personer över 18 år.

Slutligen hänvisas till den app för kontroll av vaccinationsbevis, som finns att ladda ner här, med tydliga instruktioner för hur den används.