Sköterska i Storbritannien får rätt i diskrimineringsfall om krucifix

Operationssköterskan Mary Onuoha blev tillsagd av sina chefer att dölja det krucifix hon bär runt halsen. Hon vägrade och fråntogs sina arbetsuppgifter. Nu har hon fått rätt i domstol.

Det var 2013, som avdelningsledningen vid Croydon University Hospital för första gången bad Mary Onuoha att ta av sig korset. Detta fortsatte regelbundet i flera år, och varje gång hon blev tillsagd frågade hon tillbaka varför hinduisk personal tilläts bära sina armband och muslimska kvinnor hijab. Hon fick aldrig något svar på frågan, och vägrade därför ta av sig korset. Slutligen beordrades hon 2018 att byta arbetsuppgifter till en enkel administrativ tjänst, men 2020 lämnade Mary Onuoha, som är katolik och ursprungligen kommer från Nigeria, sitt arbete. Hon menade att hennes arbetsgivare i praktiken hade avskedat henne, eftersom hon blivit utfryst av avdelningsledningen. Sedan dess har hon ett annat arbete.

Fallet gick till arbetsdomstolen, och Mary Onuoha fick juridisk hjälp av organisationen Christian Legal Centre för att kunna driva fallet. I början av januari kom domen: Mary Onuoha har blivit utsatt för ”tydlig diskriminering” och sjukhusledningen har kränkt hennes religionsfrihet enligt Europakonventionen.

Andra trossymboler tillåtna

Sjukhuset framhöll under domstolsförhandlingarna att kravet om att Mary Onuoha skulle dölja korset byggde på ett förbud mot smycken i allmänhet, då de utgör en infektionsrisk. Men arbetsdomstolen konstaterade i sin dom att många anställda på sjukhuset bär smycken, även halsband, utan att ledningen hade haft något emot det, samt att anställda tillåts bära religiösa symboler som hijab och turban.

Mary Onuoha hade arbetat på sjukhuset i arton år och bär sitt krucifix runt halsen sedan hon var helt ung.

– Det är en del av mig och min tro. Det har aldrig skadat någon. Jag har bara velat vara sjuksköterska och samtidigt följa min tro, säger hon till The Daily Mail. 

Det är inte första gången krucifixhalsband är orsak till domstolsförhandlingar. Den europeiska domstolen för mänskliga rättigheter dömde 2013 till förmån för flygvärdinnan Nadia Eweida, koptiskt kristen, som hade beordrats av sin arbetsgivare British Airways att ta av sig sitt kors. Senare dömde samma domstol i ett fall med en sjuksköterska mot ett sjukhus, där arbetsgivaren fick rätt på grund av infektionsrisken med löst hängande smycken.

(Christian News Agency, The Daily Mail)