Kardinal i Nederländerna beordrar kyrkoherdar att öppna kyrkor

Trots att de nuvarande covidrestriktionerna i Nederländerna tillåter upp till femtio deltagare vid religiösa sammankomster, har sex av fyrtiotvå kyrkoherdar i ärkestiftet Utrecht hållit sina kyrkor stängda sedan december. Kardinal Wim Eijk har nu vädjat till dem om att öppna sina kyrkor igen.

Efter att besvikna och upprörda församlingsmedlemmar hört av sig till stiftets ledning, trädde kardinal Wim Eijk i slutet av förra veckan in och skrev ett personligt brev till de sex kyrkoherdarna, där han ålägger dem om att snarast möjligt åter öppna sina kyrkor. I brevet uttrycker han förståelse för församlingsmedlemmarnas reaktioner och påminner kyrkoherdarna om att mässan är nödvändig för att ”rädda själar”.

I brevet uttrycker kardinalen även oro för kyrkolivet i allmänhet ”nu och i framtiden”, och varnar kyrkoherdarna för att effekten av församlingskyrkor som är stängda en längre tid resulterar i ”att kyrklivet undermineras på ett sätt som knappast går att reparera”.

(Crux)