Kaldeisk präst i Sverige vigs till biskop i Irak

Beskedet från Vatikanen kom på självaste julafton: rektorn för den kaldeiska katolska kyrkan i Skärholmen och Nyköping, fader Azad Sabri Shaba, utnämns till biskop av stiftet Dohuk i Irak.

Den 11 januari firade fader Azad trettioett år som präst. Det markerade också avslutningen för hans prästgärning i Sverige; på fredag påbörjar han sitt nya uppdrag inom kyrkan med en högtidlig biskopsvigning i domkyrkan Mar Eth-Alaha (Guds kyrka) i Dohuk.

Dohuk är ett relativt litet stift beläget i nordvästra Irak, nära gränsen till Syrien och Turkiet. Det omfattar runt femton tusen katoliker, och befolkningen utgörs av kurder, kaldéer, assyrier och armenier.

– Dohuks stift är anrikt, berättar fader Azad för Katolskt magasin. Efter Andra världskrigets slut flyttades biskopssätet från staden Ammed (i Turkiet) till staden Ammadeia i Irak. Vid biskopssynoden 2013 valde man att slå det samman med Zakhos stift och det fick namnet Zakho-Ammadeia stift, men det delades återigen vid synoden 2019 och fick namnet Dohuk-Ammadeia kaldeiska stift. Stiftet omfattar idag fjorton byar förutom själva Dohuk och har ett tiotal kyrkor och sanktuarier.

Läs hela intervjun med fader Azad i Katolskt magasin nr 1/2022.