Rapport från Münchens stift om sexuella övergrepp inom kyrkan

Femhundra personer beräknas ha utsatts för sexuella övergrepp inom kyrkan i Münchens stift mellan 1945 och 2019. Det framkommer i en ny rapport, som offentliggjordes i slutet av förra veckan.

Det var på en presskonferens i torsdags som det framkom att minst 497 personer ska ha utsatts för övergrepp inom kyrkan i ärkestiftet München-Freising under tidsperioden. Enligt rapporten, som uppskattar att antalet orapporterade brott är betydligt högre, var sex av tio av offren mellan åtta och fjorton år under tiden för övergreppen.

Ärkebiskopars hantering av övergrepp

Den över tusen sidor långa rapporten gjordes på uppdrag av ärkestiftet, som tillsatte en advokatbyrå i februari 2020. Totalt har 235 förövare identifierats: 173 präster, nio diakoner, fem pastoralarbetare och 48 som arbetat på katolska skolor. Särskilt har rapportens syfte varit att genomgå hur de olika ärkebiskoparna av München-Freising har hanterat övergreppen, däribland förre påven Benedikt XVI, som var ärkebiskop i stiftet mellan 1977 och 1982.

Borde ha haft kännedom

Rapporten går in på fyra fall, som ska ha skett medan påven Benedikt var ärkebiskop och då han bedöms inte ha agerat korrekt. Två av fallen gäller övergrepp som skedde medan Benedikt, då kardinal Ratzinger, var ärkebiskop. Bägge förövare ska ha blivit dömda civilt men tilläts fortsätta utföra pastorala uppgifter och inga kyrkorättsliga åtgärder vidtogs. Ett annat fall gäller en präst inom ärkestiftet som tidigare blivit dömd utanför stiftet, vilket rapportens författare menar att dåvarande kardinal Ratzinger borde ha känt till. Denne präst begick senare fler övergrepp även i München-Freising. Det har dock tidigare framhållits att ärkestiftet München-Freising är ett av världens större stift med 800 församlingar och på den tiden över tusen präster, och att dåvarande ärkebiskop Ratzinger inte var personligen involverad i alla beslut som rörde prästerna, eftersom han efter kort tid som ärkebiskop utsågs till kardinal och fik allt fler uppdrag i Vatikanen. Den dåvarande generalvikarien har också tagit på sig det fulla ansvaret för det som skedde med prästen i fråga och framhållit att kardinal Ratzinger inte hade något med det hela att göra. 

Uttalande från Benedikt

Enligt rapporten ska förre påven ha svarat på en rad frågor i ett dokument på över åttio sidor, där han framhåller att han ”inte har haft någon kännedom om situationen”. Sedan rapporten publicerades har även ett uttalande från påven Benedikt, i dag nittiofyra år, offentliggjorts genom hans personlige sekreterare ärkebiskop Georg Gänswein.

”Sedan torsdag eftermiddag har påve emeritus Benedikt XVI haft rapporten från juristbyrån Westpfahl Spilker Wastl i München, vilken skickades till honom i pdf-format. Just nu läser han noggrant det som sägs, och det lidande offren utsatts för fyller honom med skam och smärta.

Även om han försöker läsa rapporten snabbt ber han om förståelse för att hela genomläsningen kommer att ta tid på grund av hans ålder och hans hälsotillstånd, men också på grund av rapportens omfång. Ett uttalande om rapporten kommer att komma.

Dock vill han redan nu klargöra att, i motsats till vad som sades under förhören, så var han närvarande vid ett möte 15 januari 1980. Uttalandet om att han inte skulle ha varit närvarande stämmer därför inte. Han vill understryka att felet var ett resultat av ett fel som gjordes när hans svarsdokument skulle redigeras. Han kommer att förklara hur detta kunde ske i det kommande uttalandet. Han är väldigt ledsen för felet och ber om ursäkt. Fortfarande korrekt är dock uttalandet om att inget beslut om den pastorala tjänsten för prästen i fråga togs på detta möte. Endast ett beslut om att ge honom boende under tiden för hans behandling i München fattades.

Benedikt fortsätter att vara nära sitt förra ärkestift och hemstift, speciellt under dessa mörka dagar, och sätter stor vikt vid ansträngningarna att klargöra situationen. Han tänker alldeles särskilt på de offer som tvingats uppleva sexuella övergrepp och likgiltighet.”

”Skam och ånger”

Den nuvarande ärkebiskopen, kardinal Reinhard Marx, ska enligt rapporten ha agerat ”felaktigt” i samband med två övergreppsfall 2008, då han inte gett tillräckligt stöd till dem som blivit utsatta och inte rapporterat övergreppen till Troskongregationen. Kardinalen, som uttalad att han är ”chockerad och fylld av skam” väntas tillsammans med stiftets övriga ledning kommentera rapporten i slutet av denna vecka. Kardinal Marx var inte närvarande under presskonferensen i torsdags, vilket då särskilt påpekades av Marion Westpfahl, en av delägarna till den juristbyrå som sammanställt rapporten.

(Vatican News, Catholic News Agency)