Rättegång om yttrandefrihet mot finsk politiker påbörjad

Foto: Alliance Defending Freedom

Helsingfors tingsrätt inledde i går huvudförhandlingen mot KD-politikern Päivi Räsänen, som står åtalad för hets mot folkgrupp efter uttalanden om homosexualitet.

Fallet, som blivit omtalat långt utanför Finlands gränser då Räsänen är riksdagsledamot och tidigare varit både ledare för kristdemokraterna i Finland samt inrikesminister, gäller principiellt viktiga frågor om både yttrandefrihet oh religionsfrihet och huruvida dessa kan anses utgöra hets mot folkgrupp.

Åtalet gäller tre tillfällen där Räsänen uttalat sig om homosexualitet: hennes inlägg på Twitter i samband med en Pridefestival 2019, ett radioprogram från 2019 med rubriken Vad tänkte Jesus om homosexuella? samt en pamflett som Räsänen skrev för Lutherstiftelsen 2004. Biskop Juhana Pohjola från finska Missionsstiftet står medåtalad för publicering av pamfletten. ”Uttalandena kränker homosexuellas jämlikhet och människovärde, och därför överskrider de gränserna för yttrande- och religionsfrihet”, skrev Finlands riksåklagare i ett pressmeddelande i april i fjol i samband med beslutet att väcka åtal.

Vill försvara yttrandefriheten

Päivi Räsänen själv anser inte att hon har gjort sig skyldig till brott eller att hon har hetsat mot någon.

– I såväl pamfletten som i mina övriga uttalanden har jag lyft fram att alla människor är lika värda. Ingen kan anses vara mindre värd. Människovärdet gäller både heterosexuella och homosexuella, sade Räsänen före rättegången till Finlands public-service bolag Yle.

Hon har granskat alla skrivelser i åtalet, säger att hon fortfarande står bakom sina ord och framhåller att fallet för henne handlar om att försvara yttrandefriheten och religionsfriheten.

– Bibeln lär oss att leva enligt Gud, vad som är synd och vad som inte är synd. Det är teologiska frågor och jag anser inte att de borde avgöras i domstol.

Prejudicerande rättgång

Kimmo Nuotio, professor i straffrätt vid Helsingfors universitet, säger till Yle att huvudpunkten i åtalet handlar om pamfletten, och han beskriver fallet som ”spännande”.

– Vad jag minns är det här första gången homofientliga uttalanden behandlas i domstol.

Enligt Nuotio handlar fallet om man ska kunna använda tusentals år gamla Bibeltexter som argument.

– För femton år sedan avgjordes ett fall i Sverige, där en präst i sin predikan hade yttrat sig lite på samma sätt. Det gick ända till högsta domstolen, som sedan förkastade åtalet.

Men enligt Nuotio är en präst som predikar en annan fråga.

– Religionsfriheten garanterar att man ska få tro och utöva sin religion, men samtidigt är Räsänen också politiker och själva texten skrevs medan riksdagen behandlade ett initiativ om samkönat äktenskap.

På frågan om det är motiverat att väcka åtal för en publikation från 2004 svarar Nuotio att pamfletten hela tiden har varit publicerad på Lutherstiftelsens webbsida och att Räsänen upprepade gånger har framhållit att hon står fast vid vad hon har skrivit, och att det därför handlar om ett brott som ”fortgår hela tiden”.

Viktig gränsdragning

Matti Tolvanen, professor i straffrätt och processrätt vid Östra Finlands universitet, säger till Yle att fallet handlar om en gränsdragning mellan religionsfrihet, yttrandefrihet och hets mot folkgrupp.

– Ingen har någonsin sagt att man inte får citera Bibeln, men det är en annan fråga om man använder Bibelcitat för att stämpla en minoritet.

– Alla uttalanden är bundna till sin tid och det är möjligt att man för tjugo år sedan inte skulle ha betraktat uttalandena som osakliga. Vad som anses lämpligt i den offentliga diskussionen förändras med tiden, och det måste också beaktas.

(Yle, Alliance Defending Freedom)