Påven till föräldrar: fördöm aldrig ett barn

Foto: Vatican News

Barns problem i skolan, deras sexuella läggning eller kroniska sjukdomar – många föräldrar brottas med oro över sina barn. Under gårdagens onsdagsaudiens talade påve Franciskus öppenhjärtigt till dem: ”Var inte rädda”.

Onsdagens audiens med påven startade med påvens reflektioner över helige Josef som en bönens man med ett djupt andligt liv, som hade förmåga att särskilja Guds röst från alla de andra röster vi hör inom oss.

– Josef bad, arbetade och älskade – tre vackra saker för föräldrar: att be, att arbeta och att älska – och på grund av det fick han alltid vad han behövde för att möta livets utmaningar. Låt oss anförtro oss åt honom och hans förböner.

Därefter övergick påven till att tala om de föräldrar som kämpar med sina barns olika problem, och han vände sig till dem i en improviserad uppmaning.

– Barn med många åkommor, barn som är sjuka, också med kroniska sjukdomar. Det innebär mycket smärta. Föräldrar som ser olika sexuella läggningar hos sina barn; hur de ska hantera detta och ledsaga sina barn och inte gömma sig bakom en fördömande inställning. Föräldrar som ser sina barn lämna dem på grund av sjukdom och också – ännu sorgligare, vi läser om det varje dag i tidningen – barn som hamnar med bråkmakare och råkar ut för olyckor. Föräldrar som ser att deras barn inte gör framsteg i skolan och inte vet hur… Så många problem för föräldrar. Låt oss tänka på det: hur vi kan hjälpa dem.

– Dessa föräldrar uppmanar jag: Var inte rädda. Ja, det är plågsamt. Mycket. Men tänk på Herren, tänk på hur Josef löste sina problem och be Josef om hjälp. Fördöm aldrig ett barn.

Påven avslutade med att upprepa ett budskap han ofta framfört tidigare.

– Bön är aldrig abstrakt eller endast en intern gest … Bön är alltid oupplösligt sammankopplad med kärleken. Det är bara när vi kombinerar bön med kärlek, kärleken till barnen i de fall jag just nämnde, eller kärleken till vår nästa, som vi förstår Herrens budskap.

(Aleteia)

Hela påvens reflektion (simultantolkad på engelska):