Stort antal övergrepp inom katolska kyrkan i Nya Zeeland

Den katolska biskopskonferensen i Nya Zeeland offentliggjorde i veckan siffror som visar antalet anmälda övergrepp inom katolska kyrkan sedan 1950.

Det var till en statligt tillsatt kommission som kyrkan hade ombetts ta fram underlag. Totalt har man under de två år som arbetet pågått funnit fram till 1 680 olika fall av övergrepp, som begåtts av präster, bröder, nunnor och lekfolk från 1950 fram till i dag. En dryg tredjedel av dem som begått övergreppen har identifierats. Nära hälften av de inrapporterade fallen gäller sexuella övergrepp mot minderåriga, och liksom på andra håll begicks långt de flesta övergrepp under 1960- och 1970-talet.

Mödosamt arbete

De fall kyrkan inrapporterat täcker alla de typer av övergrepp som kommissionen tillsatts att undersöka, det vil säga sexuella, fysiska, känslomässiga och psykiska övergrepp samt försummelse. Av alla dem som varit verksamma inom kyrkan i landet sedan 1950 är det fjorton procent av stiftsprästerna som anmälts, åtta procent av ordensbröderna och tre procent av ordenssystrarna.

Det är första gången som det i landet med knappt fem miljoner invånare, varav femton procent är katoliker, görs en liknande sammanställning. Arbetsgruppen har sedan 2018 efterlyst berättelser från utsatta, och har sedan dess gått igenom arkiven från samtliga sex stift med 428 församlingar, 43 ordnar, 370 katolska skolor och 67 katolska vårdinstitutioner.

Biskopskonferensen understryker i sitt pressmeddelande att siffrorna endast visar de fall som anmälts, och att många av dessa fall av olika anledningar inte polisanmälts eller lett till åtal. Vissa anmälningar har även tagits tillbaka i ett senare skede. Kardinal John Dew, ordförande för biskopskonferensen, kommenterar i ett uttalande att det man kommit fram till är ”förfärligt och något vi skäms över djupt”.

(Nya Zeelands biskopskonferens)