En kort introduktion till evangelierna

Tobias Hägerland (Veritas 2021)

Evangelierna utgör den viktigaste delen av kyrkans heliga skrifter. Det är ingen tillfällighet att evangelieläsningen har fått en speciellt högtidlig inramning i mässliturgin och att den är förbehållen präster och diakoner. Det är därför mycket glädjande att Veritas förlag i sin serie ”korta introduktioner” nu har gett ut en sådan introduktion till evangelierna, författad av Tobias Hägerland, katolik och docent i Nya testamentets exegetik.

Hägerland är naturligtvis inte den förste om att sammanfatta vad vi kan anses veta om evangelierna för en lite bredare publik utanför de rena fackkretsarna. Han står i en lång, såväl vetenskaplig som kyrklig, tradition. Finns det då något nytt att säga som motiverar att man köper och läser en volym som denna? Ja, det gör det faktiskt. De 160 ganska små sidorna ger plats åt en relativt utförlig sammanfattning av vad vi tror oss veta i dag om evangelierna. Och åtskilligt är nytt, åtminstone om man jämför med vad generationen före Hägerland fick lära sig under studieåren. Sålunda får man, förutom traditionella uppgifter om evangeliernas tillkomst och teologi, en framställning av deras betydelse för kyrkans tro och läroutveckling. Ett kapitel behandlar om den moderna forskningens arbete med att läsa evangelierna som antika biografier, ett annat tar upp den mycket omfattande pseudepigrafa litteratur som behandlar nytestamentliga gestalter men framställer dessa i ett helt annat ljus än det som ges av de fyra, sedermera kanoniska, evangelierna.

Allt detta, och mycket därtill, är väl värt att läsas och begrundas. Hägerland är att gratuleras till ett utmärkt arbete, och det är min förhoppning att hans bok får den vida spridning som den förtjänar.

Tord Fornberg