Tysklands synodala väg efterlyser kvinnliga präster

Foto: © Synodaler Weg/Max von Lachner

Deltagarna i den synodala vägen inom den katolska kyrkan i Tyskland röstade i fredags för en text som uppmanar till att kvinnor ska kunna vigas till präst.

Den fleråriga samtalsprocess som pågår inom katolska kyrkan i Tyskland – som inte ska förväxlas med det pågående arbetet inför biskopssynoden 2023 om synodalitet – har i dagarna hållit ännu ett möte, denna gång i Frankfurt. Under mötets andra dag för den synodala församlingen, det vill säga den synodala vägens ledningsgrupp, röstades ett dokument med titeln Kvinnor i ämbeten inom kyrkan igenom med stor majoritet. I dokumentet uppges bland annat stå: ”Det är inte kvinnors medverkan i alla kyrkans ämbeten som behöver rättfärdiggöras utan det faktum att kvinnor exkluderas från ämbeten.” Omröstningen föregicks av en debatt, där ett antal biskopar samt kvinnliga filosofer och teologer uttalade sig kritiskt mot förslaget.

Samma dag som omröstningen om kvinnliga präster beslöt man på mötet även att säga ja till en text om att ta bort kravet på celibat för präster i den romerska riten. Även ett dokument som efterlyser kvinnliga diakoner röstades igenom. På lördagen röstades fler texter dokument igenom, bland annat ett om kyrkliga välsignelser av samkönade par, kallat Firande av välsignelse för par som älskar varandra.

Ledningsgruppen för den synodala vägen, som nu avslutat mötet, består av de tyska biskoparna, sextionio medlemmar i Centralkommitén för tyska katoliker (ZdK) och representanter från andra delar av katolska kyrkan i Tyskland. Den synodala vägen väntas avslutas våren 2023, och den synodala församlingen möts igen i Frankfurt i september.

(Catholic News Agency)