Hillsong – Gud blir viral

Hillsong Church är en så kallad “mega church” med ursprung i Australien. Kyrkan finns på alla kontinenter (förutom polerna) och har ungefär 150 000 besökare varje vecka. På det sättet är den, precis som katolska kyrkan, en global organisation (katolska kyrkan har dock fyra kyrkor på Antarktis).

Förra året var Hillsong i rampljuset, mest på grund av skandaler i en av deras kyrkor i USA. Men det var också då, i juni 2021, som BBC-dokumentären “Hillsong – Gud blir viral” släpptes i Storbritannien. Dokumentären började filmas 2016 och filmskaparen har fått följa kyrkoledare och medlemmar tätt under två års tid.

Filmskaparen är tydlig med att han själv inte är kristen. Det märks på frågorna han ställer att han inte har någon särskild förståelse för vilka teologiska frågor som hade varit intressanta att ställa till organisationen. Däremot lyfter han frågor som är aktuella för deras roll som företag, ledarskapet, genomskinlighet i ekonomin, obetalt volontärarbete (där volontärer jobbar dygnet runt utan betalt samtidigt som pastorerna har skor för flera tusen kronor).

I efterhand har organisationen sagt att de ångrar att de gav tillåtelse till detta. Dokumentären ger nämligen inte ett så positivt ljus över Hillsong Church som de hade blivit utlovade. Det finns två uddar i dokumentären där den ena udden är att följa några unga vuxnas liv och se hur de blivit förvandlade i mötet med Hillsong. Den andra delen av dokumentären – som Hillsong i efterhand insåg var det ursprungliga syftet med filmen – lyfter skandaler i kyrkorna. Den består av intervjuer med människor som lämnat, eller är kritiska mot organisationens arbete. Dessa två uddarna gör att eftersmaken blir något blandad – var dokumentären menad att vara kritisk eller inte? Det verkar som filmskaparen själv inte har bestämt sig. 

Edel Irén Lappin

Se dokumentären >>