Påven strukturerar om troskongregationen

Palazzo del Sant’Uffizio, en extraterritoriell byggnad i Vatikanstaten där troskongregationen är inhyst. Foto: Wikimedia Commons

I en instruktion publicerad i måndags ger påve Franciskus besked på hur arbetsstrukturen i Heliga stolens troskongregation ska förändras.

Med ett motu proprium – en revision av kyrkans lag som publiceras på påvens eget initiativ – med titeln Fidem Servare (Att bevara tron) beskriver påven hur troskongregationens arbete från och med nu kommer att vara uppdelat i två skilda sekretariat. Det ena kommer att ansvara helt för disciplinärenden, vilket även omfattar sexuella övergrepp inom kyrkan, medan det andra kommer att arbeta med frågor om doktrin, det vill säga kyrkans lära, samt moralfrågor. Frågor om ogiltigförklarande av äktenskap, som tidigare varit en separat avdelning, kommer nu att falla in under sekretariatet för doktrin. Bägge sekretariat kommer att rapportera direkt till kongregationens prefekt, den spanske jesuiten kardinal Luis Ladaria.

Den interna strukturförändringen inom troskongregationen, med en tydlig uppdelning av doktrinära och disciplinära frågor, är det senaste steget i en pågående större förändring av hela den romerska kurian, katolska kyrkans centrala förvaltning. Den har förväntats sedan en längre tid i form av en apostolisk konstitution – den högsta nivån av påvligt dekret – men det är ännu oklart när den kommer att presenteras.

(Crux)