Påven ger lokala biskopar större befogenheter

Påve Franciskus utfärdade den 15 februari ett motu proprio som ger de lokala biskoparna befogenhet att fatta fler beslut om bland annat prästseminarier, fortbildning av präster och katekes.

Genom dokumentet med en titel på italienska, Assegnare alcune competenze (Att tilldela behörigheter), inför påve Franciskus ändringar i kyrkolagen för såväl den latinska kyrkan som de östliga kyrkorna på ett tiotal områden. De lokala biskoparna får nu större befogenhet över bland annat prästseminarier för mer än ett stift, inkardinering av präster i stiften samt över män och kvinnor som avgett tidsbundna löften. Detta genom att endast en ”bekräftelse” av lokala beslut behövs från Vatikanen och inte, som tidigare, ett ”godkännande”. Dessutom får biskoparna möjlighet att tillåta gudsvigda män och kvinnor att av allvarliga anledningar bo utanför den gemenskap de tillhör i fem år. Tidigare låg denna gräns vid tre år.

Påven motiverar regeländringarna med att de i högre grad återspeglar kyrkans mångfald och universalitet, samt att de är avsedda att hjälpa de lokala kyrkornas ledare att agera snabbare och mer effektivt.

(Vatican News, Catholic News Agency, Catholic World Report)