”Just nu återstår bara bön”

Foto: Oblatmissionärerna i Tjernihiv

Oblatmissionärernas klosterkyrka i den ukrainska staden Tjernihiv är ett av de många kloster och kyrkor där den ukrainska befolkningen nu tar skydd.

– Just nu återstår bara bön!

Det säger pater Marek Dziedzic OMI, tidigare verksam i S:ta Maria i Rosengårds församling i Malmö. Pater Marek har vidareförmedlat bilder och nödrop från oblatmissionärernas kloster i staden Tjernihiv i norra Ukraina, cirka 120 km norr om Kiev, en stad med knappt trehundra tusen invånare.

Sedan den ryska invasionen påbörjades har man i klostrets källare inhyst så många man får plats med. Pater Marek berättar för Katolskt magasin att situationen för medbröderna och deras församlingsmedlemmar är mycket svår.

– Det är mycket svårt att hjälpa nu. Ingenting går över gränserna; förutom internet är allt blockerat. Det finns ingen bensin och alla butiker är stängda. Kyrkans församlingsmedlemmar har kommit och sökt skydd. De är rädda för bombningar, så de vill stanna kvar i källaren. Mina medbröder är med dem, och de ber tillsammans för fred.

Pater Marek tillägger att det just nu är omöjligt att erbjuda praktiskt hjälp till medbröderna i Ukraina, men han uppmanar alla som kan att bidra till Caritas Sveriges insamling för Ukraina.