Påven och president Zelenskyj i telefonsamtal

Påve Franciskus gav i helgen Ukrainas president Vlodomyr Zelenskyj sitt stöd under ett telefonsamtal.

Under samtalet, som efteråt bekräftades av Vatikanens presstalesman Matteo Bruni, tackade president Zelenskyj påven för hans böner och uttryckte sin stora sorg över det som nu händer i Ukraina. Kort efter twittrade presidenten: ”Jag tackade påven Franciskus för att han bad för fred i Ukraina och för vapenvila. Det ukrainska folket känner Hans Helighets andliga stöd”.

Unikt besök

I fredags – dagen före telefonsamtalet – besökte påven personligen Rysslands ambassadör vid Heliga stolen för att vädja om fred. Att påven själv besöker en ambassad utanför Vatikanen, i stället för att som brukligt be ambassadören komma till Vatikanen, beskrivs som ”extraordinärt” och ”helt unikt”, och ska inte ha hänt förut. Besöket ska enligt uppgift ha varat i en halvtimme. Samma dag ringde påven även ärkebiskop Sviatolslav Shevchuk, den ukrainsk-grekiska katolska kyrkans överhuvud, för att uttrycka att han kommer att göra allt i sin makt för att hjälpa och för att tacka den lokala kyrkan, som varit unierad med Rom sedan 1596, för att ha öppnat källaren under domkyrkan i Kiev som skydd för civila.

Fasta och bön

Påve Franciskus har även uppmanat alla troende att be och fasta för fred i Ukraina på askonsdagen, som infaller denna vecka. Under onsdagsaudiensen förra veckan vädjade påven med följande ord:

Jag känner stor smärta i hjärtat för den förvärrade situationen i östra Ukraina. Trots de senaste veckornas diplomatiska ansträngningar öppnas allt mer alarmerande scenarier. Precis som jag, upplever många människor över hela världen ångest och oro. Än en gång är allas fred hotad av partsintressen. Jag vädjar till dem som har politiskt ansvar att på allvar rannsaka sitt samvete inför Gud, som är fridens Gud och inte krigets; som är Far till alla, och inte bara till några, som vill att vi är bröder och systrar och inte fienden. Jag ber till alla inblandade parter att avstå från alla handlingar som orsakar ännu mer lidande för befolkningen, destabiliserar samexistensen mellan nationer och misskrediterar internationell lag.

Och nu vänder jag mig till alla, troende och icke troende. Jesus lärde oss att man svarar på våldets djävulska vanvett med Guds vapen, som är bön och fasta. Jag uppmanar alla till en fastedag för freden på askonsdagen den 2 mars. Jag uppmuntrar i synnerhet de troende att på ett intensivt sätt ägna denna dag åt bön och fasta. Må Fredens drottning bevara världen från krigets galenskap.

(Vatican News)

Fotnot: Caritas Sverige har startat en insamling för att stödja konfliktdrabbade människor med mat, dricksvatten, säkert boende och hygienkit, samt för att säkerställa säker transport för utsatta. Swishnr. 900 4789 eller bankgiro 900-4789. Märk gåvan Ukraina.