Olagligt i Belgien att vägra ge dödshjälp

Den belgiska författningsdomstolen presenterade nyligen ett yttrande som ger stöd till att landets lag om dödshjälp expanderas. Enskilda vårdinrättningar kommer inte längre att kunna säga nej till att administrera dödshjälp på grund av tro, policy eller värdegrund, och enskilda läkare måste hänvisa patienter vidare, om de själva är emot att ge dödshjälp.

– Lagändringarna hotar inte bara vårdpersonalen rätt till samvetsfrihet, de hotar även patienternas rätt att kunna få komma till ett ställe där de kan vara säkra på att dödshjälp inte förekommer. Svaga, lidande, sjuka och äldre behöver vår medmänskliga kärlek och vårt stöd. Världsläkarföreningen har konsekvent och kategoriskt avvisat dödshjälp och assisterat självmord som oetiskt. Det finns bättre alternativ än dödshjälp, och vården och läkare bör tillåtas att erbjuda de valmöjligheterna, utan att tvingas på det här sättet.

Det säger Jean-Paul Van De Walle, juridisk rådgivare för påverkansorganisationen ADF International i Bryssel, som arbetar internationellt med bland annat dödshjälpsfrågan. Belgien tillåter dödshjälp sedan 2002, och blev 2014 första landet i världen att tillåta dödshjälp för minderåriga.

Stopp för dödshjälp i Italien

Den belgiska domen står i stark kontrast till ett beslut från den italienska författningsdomstolen dagarna dessförinnan, då en namninsamling med 1,4 miljoner underskrifter, som krävde en folkomröstning om att avkriminalisera mord på någon som gett samtycke, förklarades otillåten. Domstolen hävdade att namninsamlingens förslag inte skulle ge skydd för svaga och sårbara, och bad initiativtagarna gå tillbaka till ruta ett och göra om förslaget helt.

Samma domstol i Italien avkriminaliserade delvis assisterat självmord 2019 och uppmanade då parlamentet att ta fram ett lagförslag med regler och bestämmelser. Inget konkret lagförslag har dock röstats igenom än, och frågan fortsätter att vara mycket omdebatterad både bland politiker och i landet i stort.

(ADF International, Crux)