Påven tackar det polska folket och skickar förnödenheter till Ukraina

Kardinal Konrad Krajewski levererar hjälp. Foto: Vatican News

Under påvens generalaudiens på askonsdagen framförde han en särskild hälsning till Polen för den generösa hjälp landet har bistått med till de hundratusentals flyktingar från Ukraina, som fortsätter att strömma över gränsen. Det har även framkommit att förnödenheter skickas till Ukraina direkt från Vatikanen.

– Mina hjärtliga hälsningar till alla polacker. Ni var de första som stöttade Ukraina genom att öppna era gränser, era hjärtan och dörrarna till era hem för ukrainare som flydde från kriget. Ni erbjuder dem generöst allt de behöver för att kunna leva i värdighet, trots stundens dramatik. Jag är djupt tacksam till er och jag välsignar er från djupet av mitt hjärta!

Så lät påvens ord riktade direkt till en grupp polacker, som närvarade vid audiensen i går. Påven Franciskus sade därefter att den franciskan, fader Marek Viktor Gongalo, som stod bredvid påven i audienshallen och läste sammanfattningen av vad han sagt på polska, kommer från Kiev och att hans föräldrar är kvar där. Påven uttryckte sin närhet till fader Marek i den svåra stunden, tackade honom för att han verkar i Vatikanen och för att han fortsätter sitt uppdrag vid påvens sida.

Biskopar vädjar om hjälp

Uppskattningsvis har över en halv miljon människor på flykt från Ukraina nu kommit till Polen sedan kriget bröt ut. Ett stort antal katolska hjälporganisationer, först och främst kanaliserade genom Caritas Polen, är engagerade, och Polens biskopskonferens har vädjat till alla landets katoliker att öppna ”hem, härbärgen, reträtthus, församlingssalar och alla andra ställen som kan användas för att ge hjälp till de många behövande”. Dessutom har två kollekter tagits upp i samtliga stift för flyktingarna, en i söndags och den andra på askonsdagen.

Sjukvårdsmaterial från Vatikanen

Vatican News informerar även att påven Franciskus, genom den allmoseansvarige kardinal Konrad Krajewski, låtit leverera sjukvårdsmaterial till basilikan Santa Sofia i Rom, där den ukrainska kommuniteten samlats för att göra insamlingar av mat och mediciner. I flera dagar har lastbilar lastade med mat och hälsovårdsartiklar åkt från basilikan mot Ukraina, och i dag på förmiddagen kom kardinal Krajewski med den första leveransen av sjukvårdsmateriel från Vatikanen.

Samtidigt, rapporterar Vatican News, har ukrainska lastbilschaufförer gjort sina lastbilar tillgängliga för att frakta hjälp till landet. Även nuntierna som bor i de länder som nu tar emot det stora antalet flyktingar är verksamma i den direkta hjälpverksamheten, liksom ett stort antal kloster och församlingar.

Insamlingar i Stockholms katolska stift

Även här i stiftet har det i ett antal församlingar organiserats insamlingar av förnödenheter till Ukraina och omkringliggande länder, och Caritas Sverige rapporterar att gensvaret på deras akutinsamling varit mycket stort. På söndag 6 mars tas en stiftskollekt upp till Caritas Sveriges insamling till Caritas Ukraina och Caritas Spes (Caritasorganisationen i de sex latinska stiften).

(Vatican News, Catholic News Agency)