Nordiska biskopskonferensen uttrycker ”oro” över Tysklands synodala väg

I ett brev till de katolska biskoparna i Tyskland uttrycker den nordiska biskopskonferensen, just nu samlad i Tromsö, ”oro” över den riktning den så kallade synodala vägen inom katolska kyrkan i Tyskland tagit.

Det var i tisdags som biskoparna i de nordiska länderna lät publicera ett öppet brev till sina kollegor i Tyskland, adresserat till den tyska biskopskonferensens ordförande biskop Georg Bätzing. I brevet varnar de nordiska biskoparna för att ”kapitulera för tidsandan” och för att ”göra innehållet i vår tro fattigare”. De nordiska biskoparna uttrycker i brevet förståelse för de utmaningar som kyrkan i Tyskland står inför, men skriver samtidigt att ”riktningen, metoden och innehållet i den tyska kyrkans synodala vägen fyller oss med oro”.

Biskoparna skriver vidare: ”I det legitima sökandet efter vår tids frågor måste vi icke desto mindre respektera de gränser som finns i de frågor som står för oföränderliga aspekter av kyrkans lära.” … ”Det har alltid varit så att verkliga reformer i kyrkan har sin grund i katolsk lära, grundad i den gudomliga uppenbarelsen och den sanna traditionen, för att försvara den, utveckla den och översätta den på ett trovärdigt sätt till det liv vi lever – inte för att kapitulera till tidsandan. Hur nyckfull tidsandan är, är något vi ser varje dag.”

Även den polska biskopskonferensen har i ett öppet brev vänt sig till biskoparna i Tyskland, där ordföranden ärkebiskop Stanisław Gądecki i februari uttryckte ”broderlig oro” över den synodala vägen.

(Catholic News Agency)

 

Läs hela brevet från de nordiska biskoparna >>