Växande protester mot kriget i Ukraina inom rysk-ortodoxa kyrkan

Patriark Kirill av Moskva Foto: Wikimedia Commons

Nu höjs allt fler protester mot kriget från företrädare inom den rysk-ortodoxa kyrkan. Även inom Ukrainas Moskva-unierade ortodoxa kyrka växer motståndet.

Katolska biskopskonferenser i många olika länder har tillika med Världskyrkorådet och många andra kyrko- och samfundsledare vänt sig direkt till Rysslands patriark Kirill av Moskva och vädjat om att han ska uppmana sitt lands ledarskap till eldupphör. Patriarken har dock hittills valt att förhålla sig tyst officiellt och inte på något sätt kritisera kriget. Tvärtom uttalade han i sin predikan i söndags inte bara sitt stöd till Rysslands invasion utan sade också att Ryssland gått in i en kamp ”som inte är av fysisk utan metafysisk betydelse”.

Men protesterna mot Rysslands krig i Ukraina växer inom den rysk-ortodoxa kyrkan utanför Ryssland, och i dagarna offentliggjordes en uppmaning till fred och försoning mellan de två länderna, underskriven av över tvåhundraåttio präster, diakoner och andra företrädare för den rysk-ortodoxa kyrkan. Allt fler rysk-ortodoxa präster och församlingar i utlandet, samt företrädare för andra ortodoxa kyrkor, har också vädjat till patriark Kirill och president Putin om fred, däribland patriark Porfirije Peric av Serbien.

Mycket tyder även på växande sprickor inom Ukrainas Moskva-unierade ortodoxa kyrka, där det rapporteras att präster i de flesta stift nu vägrar nämna patriark Kirills namn i liturgin och att fler och fler troende kräver att deras kyrka helt bryter med Moskva-patriarkatet.

(Independent Catholic News, Crux)