Caritas Sverige i stort behov av volontärer

Foto: Martin Björck

Sedan en kort tid anländer ett stort antal flyktingar från Ukraina till Sverige varje dag. Merparten av dem är kvinnor och barn och Caritas Sverige varnar för att de ska åka illa ut. Samtidigt uppmanar man alla som kan bidra med praktiska insatser att skyndsamt kontakta Caritas Sverige.

Under förra veckan och den gånga helgen har representanter från Caritas Sverige befunnit sig på Skavsta flygplats utanför Nyköping, där ett antal av de flyktingar som nu kommer till Sverige landar. Tillsammans med migrationsverket och polisen finns Caritas Sverige på plats med ukrainsk- och rysktalande volontärer för att kunna bistå med praktisk hjälp.

Caritas Sverige har även gått ut i ett pressmeddelande och varnat för att ensamma flyktingar löper stor risk för att hamna hos människohandlare och andra som vill utnyttja dem. Man uppmanar därför svenska myndigheter, ideella organisationer och frivilliga att vara särskilt vaksamma på att det finns krafter som vill exploatera det uppkomna nödläget.

George Joseph från Caritas Sverige berättar att han redan nu själv upplevt på Skavsta flygplats att oseriösa aktörer erbjudit gratis boenden till kvinnor och deras barn.

– Vi har en skyldighet att skydda de människor som flyr från krig och övergrepp på alla sätt som står oss till buds, säger han.

Caritas Sverige uppmanar dem som har möjlighet att hjälpa med volontärinsatser på plats vid Migrationsverket i Sundbyberg, boende, socialt umgänge, tolkning från ukrainska eller andra konkreta insatser att höra av sig per e-post på caritas@caritas.se.