Bön – en guide till bönens värld

James Martin S.J., Veritas förlag, 2021

 

Detta är en personlig beskrivning av olika sorters bön och vad som händer under bönen. Styrkan ligger i det senare, samt framhävandet av att närma sig Gud. Martin är jesuit, författare och en flitig debattör i offentligheten. Flera av hans böcker finns översatta till svenska. Nu också hans nya bok om bön Learning to Pray – A Guide for Everyone i en god översättning av Daniel Braw. Boken har fått en mindre klumpig titel på svenska, men den engelska titeln är värd att nämna då den avslöjar Martins ambition. Martin skriver att boken är tänkt till alla, från ”tvivlaren, till den fromma, från sökaren, till den troende.” Det är ett brett spann, och jag vill tro att de flesta kan ta till sig boken.

För det första är det en pedagogisk genomgång av många olika sorters bön och var man kan hitta bönen. Deras historia och hur man kan förstå bönen utifrån Bibeln, skrifter av heliga män och kvinnor, teologer och andliga författare. Martin tar sig an alltifrån ”begärande böner”, inlärda ”utantillböner”och reträtter till, som den jesuit han är, ignatiansk kontemplation.

För det andra är tilltalet personligt. Martin nämner upplevelser från sitt eget liv, ibland dråpliga historier, och ofta vänder han sig direkt till läsaren. Ibland känns detta ”du-tilltal” våghalsigt och kan nog uppfattas som förmätet, men oftast är det ett logiskt stilistiskt grepp. Överlag är boken i mycket ”litterärt” skriven, med ett inslag av metaforer där relationen till Gud, såsom en relation till en vän (med andra ord, den måste vårdas) är den mest flitigaste återkommande.

Det som nog kan passa hela läsarskaran (både de som ber, vill be oftare och de som inte bett tidigare) är vad som händer under bönen. Vad kommer jag att känna? Varför känner jag inget? Vad gör jag om Gud tilltalar mig? Var är Gud? Martin gör sitt bästa för att besvara frågorna och understryker bönens primära funktion som verktyg för att närma sig Gud. Det är bokens styrka.

Matthias Matsson