Påven viger Ryssland och Ukraina till jungfru Marias obefläckade hjärta

En staty av Vår Fru av Fatima. Foto: CNS photo/Rafael Marchante, Reuters

Vatikanen kungjorde i veckan att påve Franciskus nästa fredag, på Marie bebådelsedagen, kommer att viga Ryssland och Ukraina till jungfru Marias obefläckade hjärta under en biktgudstjänst i S:t Peterskyrkan.

Tillsammans med världens biskopar, bland annat kardinal Konrad Krajewski – påvens allmoseutdelare – som kommer att vara på plats i Fatima, kommer påven nästa fredag att officiellt viga Ryssland och Ukraina till jungfru Marias obefläckade hjärta.

Det var vid jungfru Marias uppenbarelse i Fatima i Portugal, i juli 1917, som jungfru Maria bad att Ryssland skulle vigas till hennes obefläckade hjärta, och förklarade att om denna begäran inte beviljades, skulle Ryssland sprida ”sina misstag över hela världen och främja krig och förföljelse av kyrkan.” ”De goda,” tillade hon, ”kommer att dö martyrdöden; den helige Fadern kommer att lida mycket, och flera nationer kommer att förgöras.”

Inte den första vigningen till Marias obefläckade hjärta

Den kommande vigningen är inte den första: påven Pius XII vigde i oktober 1942 hela världen till jungfru Marias obefläckade hjärta, och i juli 1952 vigde han Rysslands folk till Marias obefläckade hjärta i det apostoliska brevet Sacro vergente anno till Rysslands folk.

I november 1964 förnyade påven Paulus VI vigningen av Ryssland till jungfru Marias obefläckade hjärtat i närvaro av Andra Vatikankonciliets deltagare, och 1984, även då på Marie bebådelsedag, förenade sig påven Johannes Paulus II på Petersplatsen andligt med alla världens biskopar och vigde alla folk till Marias obefläckade hjärta, något han även hade gjort i maj 1982 och gjorde åter igen i oktober 2000.

Har vädjat till påven

Det är framför allt Ukrainas katolska biskopar av den latinska riten som vänt sig till påven Franciskus sedan kriget bröt ut för att förmå honom att helga Ukraina och Ryssland till jungfru Marias obefläckade hjärta. I ett brev publicerat på deras hemsida 2 mars skriver de att det är många ”i dessa timmar av omätbar smärta och fruktansvärda prövningar för vårt folk” som vädjar om att påven ”offentligt … som den heliga jungfrun i Fatima bad om” ska utföra denna vigning.

(Vatican News)