Fransk tv stoppar kortfilm om ungdomar med Downs syndrom

Frankrikes regering riskerar att dras inför rätta efter att fransk statlig tv slutat visa en kortfilm som uppmärksammar ungdomar med Downs syndrom och skyllt på ”lågt allmänintresse”.

Tvistefrågan gäller kortfilmen Dear future Mom (Kära framtida mamma) ursprungligen från 2014, där femton ungdomar med Downs syndrom berättar om sina levnadsvillkor. Filmklippet har fått stor spridning världen över, och har de senaste åren bland annat ofta visats inför världsdagen för Downs syndrom, som infaller i dag den 21 mars.

I Frankrike har Jérôme Lejeune-stiftelsen ansvarat för att sprida filmen på olika plattformar, och den har även upprepade gånger visats i de franska public-servicekanalerna. Men nyligen tog public-service företaget France Télévisions ett nytt beslut och satte stopp för att visa klippet fortsättningsvis, eftersom det bedömdes att filmen ”saknade allmänintresse” och dessutom kunde verka stötande för kvinnor som gjort abort på grund av Downs syndrom.

Jérôme Lejeune-stiftelsen har tillsammans med organisationen ADF International inlämnat ett klagomål till Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter, där man hoppas att domstolen ska ta upp den diskriminering, som man menar franska staten utsatt ungdomarna i filmen för. 

(ADF International)