Livets tecken – 40 katolska vanor och deras bibliska rötter

Scott Hahn, övers. Håkan Hammarén, Catholica, 2021

Scott Hahn är en produktiv författare som har fått flera titlar översatta till svenska och publicerade av Fredestad förlag och Catholica. Denna nya titel är en lättöverskådlig och grundläggande genomgång av katolska ”vanor” och deras bakgrund i den bibliska texten. Det råder ingen tvekan om att han är förtjänt av en vid läsekrets och att många kan få rikt utbyte av hans författarmödor.

Men ändå känner jag en viss besvikelse efter läsningen. Med tanke på författarens egna ord om sina akademiska mödor och hur han ”utforskat” exempelvis mässan, hade jag väntat mig mera av akademisk exakthet. Boken är helt enkelt alltför öppet apologetisk för att vara riktigt trovärdig. Två av de kanske tydligaste exemplen får räcka: Talet om ”den bibliska religionen” förbiser helt att det finns två ”bibliska” religioner, judendomen och kristendomen. Det verkar som om ingen uppenbarelse alls finns utanför (den katolska) kristendomen. Vidare är Hahns ord om att ”långt […] innan den förste aposteln dog som martyr för tron […] var mässan centrum i Kyrkans liv” grovt vilseledande. Mässan är central i dag, den har varit det alltsedan fornkyrkan, men före aposteln Jakobs död år 42 var situationen helt annorlunda. De Jesustroende åt förvisso tillsammans, men att tala om ”mässan” är anakronistiskt.

Hahns bok har potential att bli verkligt bra, men då behöver den en grundlig genomgång av en kunnig liturgihistoriker. Sådana finns i vår kyrka, så möjligheten föreligger förvisso. Jag hoppas att den också blir verklighet.

Tord Fornberg