Om äktenskapet, Vem är den rike mannen som blir frälst? och Maning till ståndaktighet eller Till de nydöpta.

Klemens av Alexandria, övers. John-Christian Eurell, Artos, 2021

Under de senaste femtio åren har en mängd skrifter och textutdrag från den tidiga kyrkan blivit översatta till svenska, och det är inte så få svenska kristna som har funnit väsentlig andlig näring hos kyrkofäderna.

En författare som aldrig har blivit översatt tidigare är Klemens, verksam i Alexandria omkring år 200. Han var en intellektuell, djupt rotad både i den filosofiska traditionen (särskilt Platon) och i Gamla och Nya testamentet. Han ville framställa kristendomen så att den blev angelägen i hans miljö. Hans skrifter innehåller också åtskillig vägledning för redan kristna.

Nu föreligger tre texter på svenska. Dels ett utdrag ur ett större verk; utdraget har fått rubriken Om äktenskapet. Dels en skrift om rikedomen som tillgång och problem ur kristen synpunkt, Vem är den rike mannen som blir frälst? Dels en mycket kort förmaning riktad till nydöpta, Maning till ståndaktighet.

Klemens skisserar en lekmannaspiritualitet för vanligt vardagsliv här i världen. Därmed är hans skrifter ett viktigt komplement för nutida läsare till alla de tidiga kristna skrifter som kommer ur den monastiska traditionen och alltså skrivits av munkar. Skriften om rikedomen är ett bra exempel. I den tidiga kyrkan fanns inte så sällan ett ideal om fattigdom och egendomsgemenskap. Jesus själv varnade för rikedomens faror och uppmanade dem som ville följa honom att vara beredda att lämna allt. För Klemens är det inte tillgångarna i sig som är problemet, utan att välståndet aktiverar ett inre svårtuktat begär efter mer. Det är denna oordning i själen som det gäller att komma till rätta med för att få det eviga och sanna livet.

Översättningen är knaggligare än den brukar vara i Artos utgivning av klassiska kristna texter. Men Klemens är en angelägen bekantskap.

Anders Ekenberg